NACHODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 9

NACHODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 9 (rus. Nachodkinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 9 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 9).

Byl zřízen v roce 1946 na Dálném východu na jihu Primorského (někdy čes. Přímořského) kraje na západním břehu zátoky Nachodka na jihu stejnojmenného zálivu na břehu Japonského moře (od roku 1950 území stejnojmenného přístavního města). Byl rozmístěn v objektech po táborovém středisku SEVVOSTLAGU (viz). Kontingent tvořili zřejmě především zajatí japonští vojáci a internovaní občané z Mandžuska a Koreje a bývalí příslušníci sovětské armády, kteří za války byli zajati Němci, což bylo komunistickým režimem považováno za zradu“. Zajatci a internovaní nejspíš pracovali v místních zlatých dolech. V následujícím roce byl tábor zřejmě sloučen s některým jiným a zanikl. Západně od lokality je jeden ze tří zdejších hřbitovů japonských válečných zajatců. Viz rovněž ASKOLD.