BUSK

BUSK.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) severovýchodně od Lvova, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž po obsazení polského území Rudou armádou byli od října 1939 do června 1941 internováni polští vojáci a funkcionáři polské státní správy a úřadů 1; všichni pracovali na stavbě silnice Lvov-Kyjev. Tábor byl umístěn v hospodářských staveních bývalého panství hrabat Badeniů. Viz rovněž BRODY a CEBRÓW.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.