MONČEGORLAG

MONČEGORLAG (zkr. z rus. Mončegorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo kombinata Severonikel neboli čes. Mončegorský nápravněpracovní tábor a Stavba kombinátu Severonikel).

Další oficiálně používané označení: Severonikel.

Zřízen: 14. 1. 1940.

Zrušen: 28. 6. 1941 po útoku Německa na SSSR.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR) a od 26. 2. 1941 Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR) 1.

Nacházel se: na severu Ruska za severním polárním kruhem v Murmanské oblasti.

Správa sídlila: zpočátku na 31 km od železniční stanice Oleňja a později v městě Mončegorsk na břehu jezera Imandra 115 km jižně od Murmanska.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1940 3120; 1. 7. 1940 10016; 1. 1. 1941 14735; 1. 7. 1941 13593.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Mončegorského kombinátu na výrobu niklu 2 a Kandalakšského závodu na výrobu hliníku 3.


  1. Po zrušení tábora zůstala řada táborových jednotek zachována a vězni byli nasazováni na práci podle potřeb Lidového komisariátu obrany SSSR (rus. Narodnyj komissariat oborony SSSR nebo zkr. NKO SSSR); jednotky byly podřízeny jeho operativně zřízené Mončegorské kanceláři (rus. Mončegorskaja kontora NKO SSSR). 

  2. Dnes akciová společnost Severonikel. 

  3. Dnes akciová společnost Kandalakšský závod na výrobu hliníku (rus. Otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Kandalakšskij aljuminijěvyj zavod).