MOLOTOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 441

MOLOTOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 441 (rus. Molotovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR No 441 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR No 441).

Je zmíněn v dochovaných dokladech z 27. 6. 1945. Nacházel se v Zakavkazsku na západě Gruzínské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika) jižně od hlavního města republiky Tbilisi v Molotovu (dnes Bediani) 1. V táboře bylo soustředěni především zajatí němečtí vojáci a Maďaři a Rumuni bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní občané ze Sovětským svazem anektovaného Pobaltí. Tábor je zmiňován ještě počátkem roku 1947.


  1. Viz Běreznický tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 241 pozn. 1.