MOGILEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 311

MOGILEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 311 (rus. Mogilevskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 167 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 311).

Je zmíněn ve výkazech z 8. 6. 1945 s dislokací v Běloruské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) východně od Minsku v Mogilevské oblasti (dnes bělorus. Mahilevskaja voblasc) v lokalitě města Mogileva (bělorus. Mohilev). Vznikl zřejmě reorganizací z MOGILEVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 167 (viz) a byli v něm soustředěni zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a internovaní příslušníci některých dalších národů. Je uveden rovněž ve výkazech k 17. 3. 1947.