MITAVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 266

MITAVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 266 (rus. Mitavskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 266 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 266).

V dosud známých dokumentech je poprvé zmiňován 8. 6. 1945. Nacházel se v centru Lotyšské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Lotyšská republika; lot. Latvijas Republika) 42 km jihozápadně od Rigy v městě Mitavě (dnes Jelgava) 1. Byl zřejmě umístěn v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm byli soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci a mezi internovanými především Poláci 2. Je uveden rovněž v dokumentech z  10. 4. 1946.

Mitava byl ruský název města do roku 1917; město bylo kdysi centrem Kuronska a tehdy se mu od německých rytířů dostalo pojmenování Mittau, později Poláky přepisované jako Mitowa až po ruské Mitava. Po vzniku samostatného Lotyšska bylo město přejmenováno na lot. Jelgavu. Za německé okupace v letech 1941-1945 byl však pochopitelně opět zaveden historický něm. název Mittau a přicházející Rudá armáda se zřejmě zatím uchýlila jen k jeho někdejší ruské variantě.


  1. Tábor byl tedy zřízen zřejmě okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Lotyšské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Lotyšska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou. 

  2. Část zajatců a internovaných tvořili také Slováci.