MCENSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 406

MCENSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 406 (rus. Mcenskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 406 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 406).

Byl dislokován v centru evropské části Ruska jihovýchodně od Moskvy v Orelské (rus. Orlovskaja) oblasti se správou padesát kilometrů severovýchodně od Orlu (rus. Orjol) v městě Mcensku v objektech bývalého kláštera. V dosud známých dokumentech je zmiňován až 10. 4. 1946; podle pamětníků vznikl však již v roce 1943.