MAKOVKA

MAKOVKA (n. Makovsk).

Takto byl nazýván tábor na sever od osady Makovskoje na řece Keť ve východní Sibiři v dnešním Krasnojarském kraji v Jenisejském okresu určený pro několik tisíc kulackých rodin přesídlených na jaře 1930 z jihu tehdejšího Západosibiřského kraje (dnes rovněž území Krasnojarského kraje). Přesídlenci byli přemísťováni na saních s ozbrojeným doprovodem a rozmístěni do chalup místních obyvatel a do provizorních ubikací 1. Později byla část přesídlenců převedena do dalších neobydlených severních okresů; viz například SOVRUDNIK.


  1. O nucených přesídlencích viz Amguňlag pozn. 2 a o kulackém přesídlení viz Kurgan-Ťube pozn. 3.