MAGNITOGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 257

MAGNITOGORSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 257 (rus. Magnitogorskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 257 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 257).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Magnitogorsklag.

Podle uralských historiků byl zřízen koncem roku 1944; v dochovaných výkazech je však poprvé uveden až 8. 6. 1945. Nacházel se na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti 260 km jihozápadně od Čeljabinska v městě Magnitogorsku. Podle pamětníků sestával z 38 táborových oddělení; v roce 1947 byla přímo ve městě dislokována na severozápadě Kovácké pláně (rus. Metiznaja ploščadka) u osady Bruskovyj 23. táborové oddělení, na jihozápadě na pravém břehu řeky Ural 21. táborové oddělení, v barácích dosavadní místní nápravněpracovní kolonie 22. táborové oddělení a u 2. přehrady malé 24. táborové oddělení a zvláštní nemocnice (rus. specialnyj gospital nebo zkr. specgospital). Kontingent tvořilo 4500 zajatých německých vojáků a příslušníků dalších armád bojujících po boku Německa se Sovětským svazem a internovaní Ukrajinci s Poláky a četnými Slováky; podle uralských historiků během neustálého přemisťování mezi táborovými odděleními prošlo odděleními umístěnými ve městě kolem deseti tisíc zajatců a internovaných. Pracovali na stavbách Magnitostroje 1 a část v okolních rudných dolech a v místních sovchozech 2. Trvalá podvýživa a několik epidemií způsobily v prvních měsících v táboře vysokou úmrtnost: v lednu 1945 zemřelo 254 zajatců a internovaných a během prvních dvaceti dnů února dalších 177. Táborová oddělení umístěná ve městě byla zrušena v roce 1948 (22. táborové oddělení a 23. táborové oddělení) a v roce 1949 (v lednu 21. táborové oddělení a v srpnu 24. táborové oddělení). Přímo v Magnitogorsku je pohřbeno kolem 1000 zajatců a internovaných. Viz rovněž VERCHNĚ-URALSK.


  1. Jedna z největších ruských stavebních organizací vzniklá již v roce 1929; provádí průmyslovou a bytovou výstavbu po celé zemi. Dnes akciová společnost Magnitostroj (rus. otkrytoje akcioněrnoje obščestvo [OAO] Magnitostroj). 

    Práci německých zajatců dodnes připomíná 14. obvod města; zajatci se podíleli na projektu a domy mají řadu prvků středoevropské architektury. Pamětníci tento obvod stále nazývají „německý“.

  2. O sovchozech viz Atbasarský nápravněpracovní tábor pozn. 2.