BUREPOLOMLAG

BUREPOLOMLAG (zkr. z rus. Burepolomskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Burepolomský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 1946 1.

Zrušen: 29. 4. 1953 reorganizováním na táborové oddělení č. 4 Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Gorkijské oblasti (rus. Lagernoje otdělenije № 4 Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Gorkovskoj oblasti nebo zkr. LO № 4 UITLK UMVD po Gorkovskoj obl.).

Byl podřízen: Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Gorkijské oblasti.

Nacházel se: v centrálním Rusku v Povolží na území Gorkijské (dnes Nižegorodská) oblasti.

Správa sídlila: v železniční stanici Šerstki 2.

Oficiální počet vězňů: 1. 1. 1947 7244 3; 1. 1. 1948 7930 4.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba a zpracování dřeva.


 1. Doklad o zřízení tábora nebyl nalezen; poprvé je Burepolomolag zmiňován 7. 9. 1946 (viz rovněž pozn. 2). 

 2. Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však nazván nejspíš podle lokace některé táborové jednotky do okolí železniční stanice Burepolom vzdálené asi 5 km od Šerstek. 

  V Burepolomu byla již od roku 1929 Burepolomská kolonie Nižegorodského kraje (rus. Burepolomskaja kolonija Nižegorodského kraje) s táborovým oddělením v Šerstkách; v roce 1946 byla přeměněna na Nápravněpracovní kolonii č. 4 (rus. Ispravitělno-trudovaja kolonija № 4 nebo zkr. ITK-4).

  Podle vzpomínek bývalých vězňů se v Burepolomu a Šerstkách v letech 1944-1945 nalézaly tábory Unžlagu (viz): přímo v Burepolomu byla táborová nemocnice a směrem na Šerstki táborové středisko Unža-2.

  Burepolomlag zřejmě jen převzal štafetu.

  Dnes je v Burepolomu umístěna Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) označená jako UZ-62/4 (zkr. z rus. Učrežděnije Z-62-4 neboli čes. Zařízení Z-62-4); v bývalém táborové oddělení v Šerstkách je kolonie označená jako UZ-62/12 a v bývalém táborové oddělení v osadě Južnyj je kolonie UZ-62/8. Všechny kolonie se nalézají v prostorách zděděných po Burepolomlagu nebo Unžlagu.

 3. 757 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost. 

 4. Z toho 2168 žen.