BUREJINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 3

BUREJINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 3 (rus. Burejinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 3 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 3).

Byl zřízen v roce 1948 místo DÁLNĚVÝCHODNÍHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 3 (viz). Nacházel se na Dálném východě v Chabarovském kraji v dnešní Židovské autonomní oblasti a zajatci a internovaní byli zřejmě umístěni v prostorách původně náležejících BURLAGU (viz) a pracovali na stavbě BAMu 1. V roce 1949 byl zrušen


  1. Viz rovněž Nižamurlag pozn. 5. 

    O BAMu viz Amguňlag pozn. 5.