LESOZAVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 47

LESOZAVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 47 (rus. Lesozavodskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 47 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 47).

Byl zřízen koncem roku 1945 ve východní Sibiři na Dálném východě na západě Primorského (někdy čes. Přímořský) kraje 1 v městě Lesozavodsk nedaleko hranice s Čínou (někdejším Madžuskem) a byl určen zejména pro japonské zajatce a internované obyvatelstvo Mandžuska a Koreje. Kontingent pracoval zřejmě pro potřeby Hlavní správy výstavby Dalekého severu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije stroitělstva Dalněgo severa Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUSDS či Dalstroj) 2. Tábor byl zrušen v roce 1946.


  1. Ruští historici patrně podle dobových dokumentů lokalizují Lesozavodsk do sousedního Chabarovského kraje. Někdo se zřejmě přesně neorientoval v těsně předválečném rozdělení území Dálněvýchodního kraje na Chabarovský kraj a Primorský kraj a přehlédl vzdálenost 150 km dělící hranici Chabarovského kraje od směrem na jih v Primorském kraji ležícího rovněž teprve od roku 1938 povýšeného na město Lesozavodska; možná však šlo jen o dnes již obtížně zjistitelnou vlastní „vnitřní geografii“ Dalstroje. Viz rovněž Vaninský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 47. 

  2. Dalstroj již od počátku třicátých let v lokalitě těžil dřevo a v roce 1932 sloučením osad lesních dělníků a okolních samot vznikla osada Lesozavodsk. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.