BUJLAG

BUJLAG (zkr. z rus. Bujskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Bujský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Bujskich gidroelektrostancij (GES).

Zřízen: 26. 4. 1941 1.

Zrušen: 28. 6. 1941 2.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: pravděpodobně v horním Povolží na území Jaroslavlské (rus. Jaroslavskaja) oblasti 3.

Správa sídlila: neznámé.

Oficiálně udávané počty vězňů: 5. 1941 1037; 15. 6. 1941 2028.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Bujských elektráren (Středně-Kostromské a Bujské 4).


  1. Podle rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR); ruští historici považují však bez vysvětlení tento údaj za neodpovídající skutečnosti, 

  2. K tomuto datu byl vydán rozkaz od 1. 7. 1941 zastavit stavbu Bujské elektrárny. Rozkaz sice neobsahoval žádné pokyny o dalším osudu tábora, přesto po tomto datu není Bujlag již nikde zmiňován. 

  3. Podle ruských historiků usuzujících podle místa pracovního nasazení vězňů. 

    V Jaroslavlské oblasti hraničící s Moskevskou oblastí bylo v různých obdobích mezi lety 1935─1945 rozmístěno celkem sedm nápravněpracovních táborů.

    I v roce 2003 bylo v Jaroslavlské oblasti stále sedm Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

  4. Na středním toku řeky Kostromy a na řece Buj – odtud také patrně název tábora.