BUJDYČANSKIJ

BUJDYČANSKIJ.

Další oficiálně používané označení: Objediňonnyj.

Takto označují pamětníci tábor nalézající se kdesi mezi povodími řeky Berelech a Verchnij Něksikan v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu severně od SUSUMANU (viz) 1. Zřejmě šlo o součást 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a vězni pracovali v místních zlatých dolech Dalstroje 2. Po druhé světové válce byly tábory ve zdejší lokalitě soustředěny do ZAPLAGU (viz).


  1. Na současných mapách není uvedena žádná lokalita tohoto jména; tábor byl nejspíš označován podle názvu nějakého méně významného přítoku některé z uvedených řek. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.