KYZYLLAG

KYZYLLAG (zřejmě zkr. z rus. Kyzylskije lagerja neboli čes. Kyzylské tábory).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých ukrajinských pamětníků. Nacházel se 4668 km východně od Moskvy v jižní části východní Sibiře na hranici s Mongolskem v Tuvské autonomní oblasti (později Tuvská autonomní sovětská socialistická republika; dnes Republika Tyva v rámci Ruské federace) na soutoku Velkého Jeniseje (tuv. Bij-Chem) a Malého Jeniseje (tuv. Ka-Chem) u tuvské metropole Kyzylu. Vězni stavěli silnici z Kyzylu do 460 km vzdáleného Abakanu v Chakaské autonomní oblasti (dnes Respublika Hakasija v rámci Ruské federace). Možná šlo o skupinu táborů místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Tuvské autonomní oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR po Tuvinskoj avtonomnoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] Tuvinskoj AO).