KUZNĚCLAG

KUZNĚCLAG (zkr. z rus. Kuzněckij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Kuzněcký nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 247 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: působil ještě 1. 1. 1960.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR); od 24. 3. 1955 opět Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR a od 10. 11. 1957 Ministerstvu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. MVD RSFSR).

Nacházel se: na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti.

Správa sídlila: v městě Čeljabinsku 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1953 7538; 1. 1. 1954 9966; 1. 1. 1955 8052 2; 1. 1. 1956 7393; 1. 1. 1957 11038; 1. 1. 1959 8954; 1. 1. 1960 4220.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 247 a na Stavbě 587; stavba objektu Měděné doly (objekt 950) 3; stavba objektů 801 a 802; stavba kombinátu 817; stavba tepelné elektrárny; stavba dublety závodu „B“; stavba závodu na výrobu z armovaného betonu; stavba železniční tratě Kyštym─Karabaš; stavba přehrady na řece Teči a vodojemu pro vypouštění slabě radioaktivních vod; bytová výstavba a stavba objektů občanské vybavenosti; zemědělské práce ve Vorošilovově sovchozu a v Gorkého sovchozu v obci Česmě 4.


  1. V městě Čeljabinsku v letech 1941─1960 „sídlily“ rovněž správy dalších táborů: 1941─1943 Bakallagu, 1943─1947 Nápravněpracovního tábora Čeljabmetallurgstroje, 1946─1951 Čeljablagu, 1949 Stavby 859 s nápravněpracovním táborem, 1949─1953 Stavby 247 s nápravněpracovním táborem a 1955 Makarlagu (všechny viz). 

    Ruští historici nevysvětlují původ názvu tábora. Byl však odvozen zřejmě od umístění hlavní táborové jednotky u obce Kuzněckoje v Argajašském okresu 25 km severozápadně od Čeljabinsku.

  2. Z toho 167 žen. 

    1 (sic!) vězeň odsouzený za kontrarevoluční činnost.

  3. Rus. Mědnyje rudniki. 

  4. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.