KURILSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 48

KURILSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 48 (rus. Kurilskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 48 nebo zkr. GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 48).

Byl zřízen koncem roku 1945 na východní hranici Ruska na souostroví Kurily 1 mezi Ochotským mořem a Tichým oceánem a podle pamětníků ho tvořily tři tábory: na jihu na ostrově KUNAŠIR a na severu na ostrovech ŠUMŠU a PARAMUŠIR. Podle hlášení Lidového komisaře vnitra SSSR Sergeje Kruglova z 26. 2. 1946 bylo na okupovaném území Koreje a na Kurilských ostrovech 12271 zajatých Japonců a v dalším hlášení náčelníka 1. správy Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR z 20. 2. 1947 bylo uvedeno, že na Kurilských ostrovech a Kamčatce se nachází 2200 internovaných japonských občanů. Tábor byl však koncem následujícího roku zrušen.


  1. Viz Kurilské ostrovy.