KURILSKÉ OSTROVY

KURILSKÉ OSTROVY (rus. Kurilskije ostrova) 1.

Podle pamětníků byly na tomto souostroví na východní hranici Ruska mezi Ochotským mořem a Tichým oceánem tři tábory: na jihu na ostrově KUNAŠIR a na severu na ostrovech ŠUMŠU a PARAMUŠIR a zřejmě šlo o KURILSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 48 (viz) a později pouze o internační tábory nebo tábory místní Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Sachalinské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Sachalinskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Sachalinskoj obl.) 2.


  1. Rovněž Kurily (rus. Kurily). 

  2. Souostroví tvoří 36 ostrovů rozprostírajících se od jižního konce Kamčatky až k nejsevernějšímu japonskému ostrovu Hokkaidó. V roce 1855 byly ostrovy rozděleny mezi Rusko a Japonsko, Rusku připadly všechny ostrovy od ostrova Urup směrem na sever a Japonsku naopak všechny ostrovy od ostrova Iturup směrem na jih. V roce 1875 postoupilo Rusko svou část Kurilských ostrovů Japonsku výměnou za ostrov Sachalin; po rusko-japonské válce část jižního Sachalinu připadla zpátky Japonsku. Po porážce Japonska ve druhé světové válce byl jižní Sachalin a všechny Kurilské ostrovy anektovány Sovětským svazem a po násilném vystěhování japonského obyvatelstva byla celá oblast rusifikovaná. Dlouhodobým cílem poválečného Japonska je však získat jižní část Kurilských ostrovů zpět. 

    V roce 1945 byla na anektovaném území jižního Sachalinu a na Kurilských ostrovech vytvořena Jiho-Sachalinská oblast v rámci Chabarovského kraje; v roce 1947 se jižní Sachalin a Kurilské ostrovy staly součástí Sachalinské oblasti.

    Podle výpovědí pamětníků, zaznamenaných v první polovině padesátých let ruskými historiky Jakovlevem a Burcevem, byly tábory naopak v jižní části souostroví na ostrovech Šikotan, Iturun a Urup.