KUNGURLAG

KUNGURLAG (zkr. z rus. Kungurskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]) neboli čes. Kungurský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 27. 1. 1931.

Zrušen: 17. 11. 1931 po dokončení budované železniční tratě (viz zaměstnání vězňů).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 1.

Nacházel se: v Uralské (dnes Permská) oblasti.

Správa sídlila: v městě Kunguru.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 4. 1941 7500.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Kungur─Sverdlovsk 2.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. Od roku 1991 znovu historický název Jekatěrinburg.