KUJBYŠEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 234

KUJBYŠEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 234 (rus. Kujbyševskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 234 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 234).

Je zmiňován v dochovaných dokumentech z 8. 6. 1945. Nacházel se téměř 1100 km od Moskvy na jihovýchodě evropské části Ruska ve středním Povolží v Kujbyševské (dnes Samarská) oblasti v lokalitě města Kujbyševa (dnes Samara) a vznikl zřejmě reorganizací z dosavadního KRASNOGLINSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 234 (viz). Byli v něm soustředěni zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu a internovaní Poláci a občané dalších zemí. Pracovali na obnově válkou zničeného místního strategického průmyslu; 900 zajatců a internovaných bylo nasazeno na stavbu závodu č. 524 Lidového komisariátu pro výzbrojení SSSR (rus. (rus. Narodnyj komissariat vooruženija SSSR nebo zkr. NKV SSSR) a 2000 pracovalo pro Hlavní správu vojenské průmyslové výstavby při Radě lidových komisařů SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vojenno-promyšlennym stroitělstvom pri Sovetě narodnych komissarov SSSR nebo zkr. Glavvojenpromstroj pri SNK SSSR) na stavbě závodu na výrobu sádry. Další byli nasazováni podle potřeb Lidového komisariátu obrany SSSR (rus. Narodnyj komissariat oborony SSSR nebo zkr. NKO SSSR). Tábor měl několik táborových oddělení 1 a zřejmě postupně přebíral kontingenty z některých zrušených táborů umístěných v Kujbyševské oblasti 2. V dosud zveřejněných dokumentech je zmiňován ještě 1. 1. 1949.


  1. Viz například Syzraňlag. 

  2. Viz Tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 358 a Tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 400.