KRASNOVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 516

KRASNOVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 516 (rus. Krasnovodskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 516 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 516).

Další pamětníky používaný název: Krasnovodslag.

Nacházel se v roce 1945 ve střední Asii v Turmenské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Turkmenská republika (turk. Turkmenistán Respublikasy) na břehu Kaspického moře v lokalitě přístavu Krasnovodsku (dnes turk. Türkmenbaši) a na sedmdesát kilometrů jižně vzdáleném poloostrově Čeleken. Zajatci pracovali v dolech na ozokerit. V následujícím roce byl reorganizován na KRASNOVODSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 44.