KRASNOGLINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 234

KRASNOGLINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 234 (rus. Krasno-Glinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR № 234 nebo zkr. lager GUVPI NKVD SSSR № 234).

Je zmiňován v dochovaných dokumentech z 1. 11. 1944. Nacházel se téměř 1100 km od Moskvy na jihovýchodě evropské části Ruska ve středním Povolží v Kujbyševské (dnes Samarská) oblasti nedaleko města Kujbyševa (dnes Samara) na úpatí Sokolích hor (rus. Sokolje gory) v lokalitě osady Krasnaja Glinka 1 a byli v něm soustředěni zajatí Němci a maďarští a rumunští vojáci bojující po boku Německa proti Sovětskému svazu. V následující zimě byla v táboře velká úmrtnost: jen v lednu 1945 z téměř 4000 zajatců a internovaných zemřelo 143 a během následujících prvních dvaceti dnů února dalších 112. Patrně proto byl téhož roku reorganizován na KUJBYŠEVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 234 (viz) 2.


  1. Dnes součást odpočinkové zóny na severovýchodě Samary. 

  2. V osadě Krasnaja Glinka zřejmě zůstalo pouze táborové oddělení.