BUBĚLLAG

BUBĚLLAG (zkr. z rus. Bubělskij lager neboli čes. Bubelský tábor).

Takto zkomoleně označují pamětníci BUBYLSKÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO nejprve USOLLAGU a potom NYROBLAGU (oba viz) v lokalitě osady Bubyl na břehu stejnojmenné řeky na středním Uralu v Molotovské (dnes Permská) oblasti v dnešním Čerdynském okresu. Prvními vězni byli nuceně pracovně nasazení (mobilizovaní) občané SSSR německé národnosti; pracovali na těžbě dřeva. Byli dopravování transporty do Solikamska a odtud do 170 km severně vzdáleného přesunováni pěšky. Dnes je v Bubylu Nápravní kolonie Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) Š-320/4.