KOZELŠČINSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

KOZELŠČINSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Kozelščanskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen rozkazem z 19. 9. 1939 v centrální části Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Poltavské oblasti (ukr. Poltavska oblast) v obci Kozelščina v objektech nápravněpracovní kolonie v bývalém klášteře; měl být připraven přijmout ihned pět tisíc a od 1. 10. 1939 dokonce deset tisíc příslušníků polské armády převezených po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu. Počátkem června 1941 bylo v táboře internováno 3800 deportovaných obyvatel ze Sovětským svazem anektované Moldávie 2; po útoku Německa na Sovětský svaz byli odtransportováni do „normálních“ nápravněpracovních táborů ve střední Asii nebo na Sibiři 3.


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Podle oficiálních charakteristik Lidového komisariátu vnitra SSSR šlo o příslušníky „kontrarevolučních seskupení“ a jejich rodiny. 

  3. V době německé okupace Kozelščiny sídlil v části komplexu klášterních budov štáb posádky německé armády a v části byl obnoven ženský klášter. Po druhé světové válce byla v klášterních objektech umístěna škola. Teprve v roce 1992 byl klášter vrácen ukrajinské pravoslavné církvi.