KOZELSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE

KOZELSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. Kozelskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) 1.

Byl zřízen rozkazem z 19. září 1939 na západě Ruska ve Smolenské oblasti (od roku 1944 území Kalužské oblasti) 66 km jihozápadně od Kalugy v bývalém Domu rekreace Maxima Gorkého 2 a měl být připraven přijmout sedm tisíců příslušníků polské armády převezených po sovětské okupaci východních území Polska do internace v Sovětském svazu a 1. října 1939 ještě další tři tisíce. V táboře byli soustředěni především polští důstojníci; část byla umístěna pět kilometrů za městem v bývalé věznici ve zrušeném mužském klášteře 3. Důstojníci nižších hodností pracovali na vykládce dříví na železnici. V březnu 1940 bylo většina několikatisícového kontingentu společně se zajatci z táborů v Ostaškově a Starobělsku na základě rozhodnutí politického byra Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany (bolševiků) z 5. 3. 1940 popravena a pohřbena v Katyňském lese nedaleko Smolenska 4. V září 1941 byl tábor zrušen.


  1. Byl podřízen Správě pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije po vojennoplennym Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UV NKVD SSSR). 

  2. Rus. Dom otdycha imeni M. A. Gorkogo. 

  3. V roce 1978 byl klášter znovu vrácen pravoslavné církvi 

  4. Viz rovněž Ostaškovský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce a Starobělský tábor Lidového komisariátu SSSR pro válečné zajatce.