KOTLASKÉ ROZŘAĎOVACÍ (TRANZITNÍ) STŘEDISKO

KOTLASKÉ ROZŘAĎOVACÍ (TRANZITNÍ) STŘEDISKO (rus. Kotlasskij peresylnyj punkt nebo zkr. Kotlasskij perpunkt).

Další oficiálně používaná označení: Kotlasskij peresylno-perevaločnyj punkt Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej (GULAGa); Kotlasskaja peresylno-perevaločnaja baza Glavnogo upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej (GULAGa).

Zřízeno: 5. 3. 1932 z Kotlaského rozřaďovacího (tranzitního) střediska USŤVYMLAGU (viz).

Zrušeno: 31. 7. 1932 převedením do UCHTPEČLAGU (viz).

Obnoveno: 9. 5. 1938.

Znovu zrušeno: 14. 5. 1940 nahrazeno KOTLASKÝM ROZŘAĎOVACÍM (TRANZITNÍM) STŘEDISKEM HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ (viz).

Podřízeno: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) a od 31. 7. 1932 přímo Jednotné hlavní politické správy SSSR 1; od 9. 5. 1938 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG NKVD SSSR).

Nacházel se: v Archangelské oblasti na severu Ruska.

Správa sídlila: v městě Kotlasu 2.

Oficiální údaje o počtu vězňů 3: 1. 10. 1938 3801 4; 1. 1. 1939 1349; 1. 1. 1940 1164 5.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: skladování a přeprava materiálů pro tábory na území Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) a vypravování přibylých vězeňských transportů 6.


  1. Viz Archperpunkt pozn. 2. 

  2. Ještě v roce 2003 bylo v Kotlasu sídlo dvou z 30 Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF) v Archangelské oblasti. 

  3. Zřejmě šlo o „stálý“ kontingent; pobyt převážených vězňů v rozřaďovacím středisku (tranzitce) byl různě dlouhý od několika hodin až po několik měsíců a proto nemohli být nasazováni na práci vyžadující náročnější organizaci. 

    Viz rovněž Archperpunkt pozn. 1.

  4. 2357 vězňů odsouzených za kontrarevoluční činy a 43 jako společensko nebezpečné živly (rus. socialno opasnyj element nebo zkr. SOE) nebo společensko škodlivé živly (rus. sociaĺno vrednyj element nebo zkr. SVE). 

  5. Podle jiných údajů „jen“ 1112 a podle dalších naopak 1212. Historik si může vybrat! 

  6. V roce 1938 sestávalo Kotlaské rozřaďovací (tranzitní) středisko ze čtyř zásobovacích středisek, čtyř táborových středisek včetně tranzitního, dvou středisek živočišné výroby včetně veterinárního střediska pro koně a z jedné zemědělské farmy.