KOSTROMA

KOSTROMA.

Podle jména tohoto města nazývali někteří pamětníci četné tábory rozmístěné v centru evropské části Ruska severovýchodně od Moskvy v Kostromské oblasti 1. Šlo o tábory především Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR v Kostromské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl po Kostromskoj oblasti nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] po Kostromskoj obl.) a také některých velkých centrál se správami sídlícími v Moskevské oblasti 2. Přímo v Kostromské oblasti sídlila pouze správa STAROSELLAGU (viz); byla zřízena v roce 1954 v Kostromě právě z táborového oddělení místní Správy Ministerstva vnitra SSSR v Kostromské oblasti. Všechny zdejší tábory byly určeny převážně pro odsouzené pachatele kriminálních činů a jen výjimečně v nich byli umísťováni také političtí vězni. V oblasti také patrně krátce sídlil KOSTROMSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 335 (viz); pamětníci se však zmiňují především o „táborech č. 276“ neboli v Kostromské oblasti zřejmě dislokovaných táborových střediscích JAROSLAVLSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 276 (viz) se správou v sousední Jaroslavlské oblasti [3]. Zajatci a internovaní pracovali na těžbě dřeva a v některých místních průmyslových podnicích.


  1. Oblastní centrum město Kostroma je vzdáleno 372 km od Moskvy. 

  2. Viz například Kurjanovský nápravněpracovní tábor a Markský nápravněpracovní tábor v letech 1948-1953 nebo Stavbu 352 s nápravněpracovním táborem v letech 1949-1953 a ještě Nápravněpracovní tábor „ŽR“ v letech 1952-1953.