KORZINO

KORZINO.

Takto byl podle polských pamětníků nazýván detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) 2. táborového střediska 1. oddělení SOLOVECKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA JEDNOTNÉ HLAVNÍ POLITICKÉ SPRÁVY SSSR (viz) na severovýchodě Velkého Soloveckého ostrova (rus. Bolšoj Solověckij ostrov) v severní části Soloveckých ostrovů (rus. Solověckije ostrova) v Oněžském zálivu v Bílém moři na severu evropské části Ruska (administrativně součást Archangelského kraje). Název tábora byl odvozen od rus. korzina (čes. koš) podle zdejší vězeňské košikářské dílny 1.


  1. Podle záznamů, které v březnu 1932 pořídila polská pohraniční stráž (pol. Korpus Ochrony Pogranicza nebo zkr. KOP) se skupinou Poláků, propuštěných ze sovětských táborů výměnou za občany SSSR, vězněné v Polsku. 

    Kromě práce v košikářské dílně byli vězni zaměstnáni chovem ondater.