KORKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 522

KORKINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 522 (rus. Korkinskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 522 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 522).

Je zmíněn v dochovaném záznamu z 8. dubna 1945 o přibytí transportu internovaných Poláků. Nacházel se na jižním Uralu v Čeljabinské oblasti 24 km od Čeljabinsku v městě Korkino. V táboře byli soustředěni nejprve němečtí vojáci a zajatí příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a později v něm byli internováni především obyvatelé severních a západních polských území odvlečení po válce do Sovětského svazu sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1. Ještě téhož roku v říjnu byl tábor zrušen.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.