BRODY

BRODY.

Pouze jménem tohoto starobylého města ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie), po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v dnešní Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) v Ukrajinské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici nejprve dočasný a později rozřaďovací tábor v kasárnách v místní pevnosti a v dalších okolních budovách, v němž během obsazování země Rudou armádou Lidový komisariát vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR) od října do listopadu 1939 internoval polské vojáky a funkcionáře polské státní správy a úřadů 1. V prosinci 1939 byla část internovaných pocházejících z území anektovaného Sovětským svazem propuštěna do svých domovů a část internovaných z polských území okupovaných Německem předána Němcům. Tábor byl přeměněn na VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych) a téměř 1500 internovaných pracovalo na stavbě silnice Lvov-Kyjev a budovali letiště. Po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 byl tábor zrušen a všichni internovaní byli převedeni do táborů ve vnitrozemí SSSR. Viz rovněž BUSK a CEBRÓW.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.