KOMSOMOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 1

KOMSOMOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 1 (rus. Komsomolskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 1 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 1).

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Komsomolsklag.

Byl zřízen na základě výnosu č. 9898 Státního výboru pro obranu SSSR (rus. Gosudarstvennyj komitět oborony SSSR nebo zkr. GKO) „O příjmu, ubytování, pracovním využití zajatých příslušníků japonské armády“ (rus. O prijomě, razměščeniji, trudovom ispolzovaniji vojennoplennych japonskoj armiji) z 23. 8. 1945 rozkazem č. 001026 Lidového komisariátu vnitra SSSR ukládajícím náčelníkovi Hlavní správy táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR) a náčelníkům příslušných správ Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Upravlenije Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. UNKVD) zřídit osm táborů pro 200 tisíc japonských zajatců a internovaných japonských občanů z Mandžuska a Koreje. Nacházel se na Dálném východě v Chabarovském kraji a jeho správa sídlila 356 km severně od Chabarovska v Komsomolsku na Amuru na levém břehu dolního toku Angary. Více než šestnáct tisíc zajatců a internovaných 1 bylo rozmístěno ve čtrnácti táborových střediscích. Součástí tábora byla zvláštní nemocnice č. 893 (rus. specialnyj gospital № 893 nebo zkr. specgospital № 893) s 900 lůžky. Zajatci a internovaní pracovali pro Stavbu 500 Hlavní správy táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Stroitělstvo 500 Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Str-vo 500 GULŽDS MVD SSSR) 2 na těžbě dřeva a stavěli BAM 3 v úseku Komsomolsk na Amuru─Sovětskaja Gavaň; pro Lidový komisariát ropného průmyslu SSSR (rus. Narodnyj komissariat něfťannoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. NKNěfť SSSR) zabezpečovali údržbu ropovodu Ocha-Sofijskoje. Byl zrušen koncem roku 1948 a zajatci a internovaní byli převedeni do jiných táborů.


  1. Podle některých historiků dvacet tisíc. 

  2. Viz rovněž Amguňlag a Urgallag. 

  3. O BAMu viz Amguňlag pozn. 2.