KOMSOMOLSKLAG

KOMSOMOLSKLAG (zřejmě zkr. z rus. Komsomolskij lager neboli čes. Komsomolský tábor).

Pamětníky používaný název pro skupinu táborů na Dálném východu v Chabarovském kraji se správou v Komsomolsku na Amuru. Patrně šlo o KOMSOMOLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 1 (viz). Někdy však byly pod tímto označením chápány všechny tábory v lokalitě Komsomolsku na Amuru, jejichž kontingenty pracovaly přímo v tomto městě na průmyslových stavbách Dalstroje a stavěli obytné domy 1. Byly to především táborové jednotky NIŽAMURLAGU (viz) a dalších velkých centrál, sídlících v různých dobách v Komsomolsku na Amuru 2, a samozřejmě také četné místní pracovní kolonie Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Lidového komisariátu (později ministerstva) vnitra SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UNKVD [UMVD] po Chabarovskomu kr.) a později Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Chabarovském kraji (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Chabarovskomu kraju nebo zkr. UITLK UMJu po Chabarovskomu kr.).


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3. 

  2. Viz například Prorvlag, Vostoklag, Amguňlag nebo Vaninlag.