KOČMES

KOČMES.

Pouze názvem této obce na řece Use asi 25 km severně od Inty na severovýchodě Komijské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Komi v rámci Ruské federace) je pamětníky z druhé poloviny třicátých let označováno táborové středisko VORKUTLAGU (viz).