KLJUČEVLAG

KLJUČEVLAG (zkr. z rus. Ključevskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Ključský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Ključevskogo kombinata).

Zřízen: 18. 3. 1947.

Zrušen: 28. 4. 1948 přeměnou na táborové oddělení v rámci nápravněpracovních táborů Východní správy Bajkalsko-amurské magistrály (rus. lagernoje otdělenije v sostavě ispravitělno-trudovych lagerej Vostočnogo Upravlenija Bajkalo-Amurskoj magistrali nebo zkr. LO v sostavě ITL Vostočnogo upr. BAM).

Obnoven: 2. 3. 1950.

Znovu zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet) a od 25. 9. 1947 navíc současně Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Ministerstva vnitra v Čitské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl po Čitinskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Čitinskoj obl.); potom 1 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR); od 2. 3. 1950 znovu Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR společně se Správou nápravněpracovních táborů a kolonií Správy Ministerstva vnitra v Čitské oblasti; od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Čitské oblasti 2.

Správa sídlila: 709 km severovýchodně od Čity v obci (od roku 1951 město) Mogoče na břehu stejnojmenné řeky.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 8. 1947 1455; 11. 11. 1947 3268.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Ključského kombinátu trustu Verchamurzoloto 3; stavba elektrárenského kombinátu v železniční stanici Mogoča; stavba silnice jižním směrem Mogoča─Ključi (později obec Ključevskij); výstavba osady; stavba podniku na výrobu škvárobetonových tvárnic.


  1. Datum není známo. 

  2. Viz rovněž Borlag pozn.3. 

  3. Dnes akciová společnost (rus. otkrytoje akcioněrnoje obščestvo nebo zkr. OAO) Amazarzoloto.