KIZELLAG

KIZELLAG (zkr. z rus. Kizelovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Kizelský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 6. 6. 1947 vyčleněním ze ŠIROKLAGU (viz).

Zrušen: působil ještě 1. 1. 1960.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů lesního průmyslu Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej lesnoj promyšlennosti Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULLP MVD SSSR); od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR); od 28. 1. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); potom od 2. 8. 1954 znovu Hlavní správě táborů lesního průmyslu Ministerstva vnitra SSSR a od 13. 5. 1956 znovu Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR; od 27. 10. 1956 Hlavní správě nápravněpracovních kolonií Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje Upravlenije ispravitělno-trudovych kolonij Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUITK MVD SSSR); od 1. 12. 1957 Ministerstvu vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. MVD RSFSR) a nakonec od 5. 2. 1958 Hlavní zvláštní správě pro řízení hospodářské činnosti podniků těžby dřeva Ministerstvo vnitra Ruské sovětské federativní socialistické republiky (rus. Glavnoje specialnoje upravlenije dlja rukovodstva chozjajstvennoj dějatělnosťju lesozagotovitělnych predprijatij Ministěrstvo vnutrennich děl Rossijskoj sovětskoj federativnoj socialističeskoj respubliky nebo zkr. Glavspecles [GSU] MVD RSFSR). Během třinácti let „fungování“ Kizellagu se osmkrát vyměnil jeho řídící orgán (sic).

Nacházel se: na středním Uralu v Molotovské (dnes Permská) oblasti.

Správa sídlila: v městě Kizel.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1947 2362; 1. 1. 1948 11343; 1. 1. 1949 13373; 1. 1. 1950 15067; 1. 1. 1951 10729; 1. 1. 1952 17170; 1. 4. 1952 17562 1; 1. 1. 1953 21285; 15. 7. 1953 12825; 1. 1. 1954 12373; 7. 1955 14108; 1. 1. 1956 12927; 1. 1. 1957 13925; 1. 1. 1960 10611.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva; stavba Kosvského závodu na hydrolýzu; odstranění nedodělků a pokračování ve stavbě Širokovské hydroelektrárny 2; práce v opravnách lodí v Kosvské zátoce 3; prvovýroba vytěženého dřeva; stavba závodu na hydrolýzu u železniční stanice Polovinka; stavba a údržba cest pro dopravu dřeva; plavení dřeva; stavba a provoz úzkokolejné železnice; práce v ústředních opravnách; práce v kamenolomu; práce v krejčovských dílnách; výroba nábytku a drobných dřevěných spotřebních výrobků; stavba silnic; zemědělské práce; bytová výstavba.


  1. Z toho 3213 žen. 

    2431 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  2. V obci Širikovskij severně do Permi. 

  3. Na řece Kosvě.