KIVIYLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 279

KIVIYLSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 279 (rus. Kiviylskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 279 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 279).

Je uveden v dochovaných výkazech z 8. 6. 1945 1. Byl dislokován na severovýchodě Estonské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Estonská republika; est. Eesti Vabariik) 160 km jihozápadě od dnešního města Kohta-Järve v městečku Kiviyli (dnes est. Kyviöli). Byli v něm soustředěni zajatí Němci a rumunští a maďarští vojáci; mezi internovanými byli rovněž příslušníci estonských vojenských jednotek bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu a úředníci estonské správy v době německé okupace země. V městečku byla také zvláštní nemocnice č. 1011 (rus. specialnyj gospital № 1011 nebo zkr. specgospital № 1011) s 1000 lůžky. Tábor je uveden rovněž ve výkazech ze 17. 3. 1947.


  1. Zřejmě byl tedy zřízen okamžitě po vstupu Rudé armády do této pobaltské země a obnovení Estonské sovětské socialistické republiky, vzniklé násilným připojením Estonska k Sovětskému svazu v roce 1940 a potom v letech 1941-1944 okupované německou armádou.