KIŠINĚVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 198

KIŠINĚVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 198 (rus. Kišiněvskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 198 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 198).

Byl zřízen koncem roku 1944 v Moldavské sovětské socialistické republice (dnes Moldavská republika v rámci Ruské federace; mold. Republica Moldova nebo Republica Moldoveneasca) v hlavním městě republiky Kišiněv (mold. Chisinau) v objektech určených během obsazení města německou armádou původně pro zajaté rudoarmejce. Tentokrát byli však v táboře soustředěni rumunští a maďarští vojáci zajatí vojsky 2. ukrajinského frontu Rudé armády a především více než 10000 Maďarů ze severní Transylvánie odvlečených v prosinci 1944 a v lednu 1945 sovětskou kontrarozvědkou SMĚRŠ 1 do Sovětského svazu. Všichni pracovali na obnově válkou zničeného města a místního průmyslu. Tábor byl zmíněn rovněž v dochovaných výkazech z 10. 5. 1948.


  1. O SMĚRŠi viz Lvovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 275 pozn. 2.