KIROVABADLAG

KIROVABADLAG (patrně zkr. z rus. Kirovabadskije lagerja neboli čes. Kirovabadské tábory).

Podle některých polských a ukrajinských pamětníků šlo o osm táborů ve střední Asii v Tádžické sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Tádžická republika; tádž. Čumhurii Točikiston) v lokalitě obce Kirovabad (zřejmě dnešní [od roku 1963] město Pjandž [uzb. Pyandzh] 206 km jižně od Dušanbe na hranici s Afganistánem). Nejspíš to však obdobně jako v 45 km západně vzdáleném Molotovabadu (dnes uzb. Dusti) 1 byly osady zvláštních přesídlenců z území na přelomu třicátých a čtyřicátých let násilně připojených k SSSR (západní Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a pobaltských republik) 2.


  1. Viz rovněž Běreznický tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 241 pozn. 1. 

  2. Viz Stalinabadlag. 

    O osadách přesídlenců viz Narymlag pozn. 1.