KIMPERSAJLAG

KIMPERSAJLAG (zkr. z rus. Kimpersajskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli čes. Kimpersajský nápravněpracovní tábor).

Zřízen: 31. 7. 1941.

Zrušen: kolem 4. 1942 1.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů důlních a hutních závodů Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gorno-metallurgičeskich predprijatij Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULGMP NKVD SSSR a od 31. 3. 1942 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR),

Nacházel se: na jižním Uralu.

Správa sídlila: v Kazašské sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Akťubinské oblasti (dnes Aktobská oblast; kaz. Aktöbe oblysy) u osady Kimpersaj.

Oficiálně udávané počty vězňů: 2. 1941 537; plánovaný stav k 15. 9. 1941 2500; 12. 1941 193; 1. 4. 1942 186.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: výstavba a provoz podniků báňské správy Batamšinského a Kimpersajského niklového dolu 2.


  1. V té době již nebyl uváděn ve výkazech. 

  2. U osady Batamšinskij severovýchodně od Akťubinsku (dnes obec Batamša) a u osady Kimpersaj.