KEDROVAJA

KEDROVAJA.

Takto označují místní pamětníci tábor pro výchovu pracovní terapií (vol. z rus. lečebno-trudovoj profylaktorij nebo zkr. LTP) zřízený kolem poloviny padesátých let v lokalitě hornické osady Kedrovyj na řece Mjaundže v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severu Magadanské oblasti více než 400 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu asi 5 km pod KADYKČANEM (viz) 1. Zařízení (tábory nebo věznice) pro výchovu pracovní terapií byly určeny pro odsouzené k nucené léčbě a sociální převýchově prací 2.


  1. Patrně byly využity objekty bývalého nedalekého tábora Arkagalinskaja (viz). 

  2. V některých částech Ruské federace koncem devadesátých let začala být tato zařízení znovu zřizována.