KAZLAG

KAZLAG (zkr. z rus. Kazakstanskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] neboli Kazachstánský nápravněpracovní tábor).

Další oficiálně používané označení: Kazulon.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Alma-Atalag.

Zřízen: v roce 1930 na základě rozhodnutí sovětské vlády využít pracovní sílu vězňů při kolonizaci vzdálených oblastí SSSR a dobývání tamního přírodního bohatství.

Zrušen: 17. 9. 1931.

Byl podřízen: zpočátku Správě táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Upravlenije lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. ULAG OGPU SSSR) 1; později Hlavní správě táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) společně se Zplnomocněným zastoupením Jednotné hlavní politické správy SSSR v Kazachstánu (rus. polnomočnoje predstavitělstvo Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR po Kazachstanu nebo zkr. PP OGPU SSSR po Kazachstanu).

Nacházel se: ve střední Asii v jihovýchodním Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) v Alma-atské (dnes Almatské) oblasti (kaz. Almaty oblysy) 2.

Správa sídlila: v hlavním městě republiky Alma-Ata (dnes Almaty).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1930 kolem 5000; 14. 4. 1931 15500.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: těžba dřeva; práce v cihelnách pro Turksib 3; dláždění ulic v Alma-Atě; práce v sovchozech 3; zřízení a provozování sovchozu Gigant 4.


  1. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  2. V letech 1930─1959 působilo v různých dobách Kazachstánu 21 ústředně řízených nápravněpracovních táborů! 

  3. Turksib (zkr. z rus. Turkestano-Sibirskaja železnaja doroga neboli čes. Turkestánsko-sibiřská železnice) byla vybudovaná v letech 1927─1930. Je dlouhá 2500 km a spojuje Sibiř s jižním Kazachstánem až na hranici s Kyrgyzstánem; vede od Semapalatinska (dnes Semej) na severovýchodní hranici s přes Almaty až do stanice Lugovaja (dnes město Lugovoj) úplně na jihu na hranici s Kyrgyzstánem (od roku 1991 samostatná Kyrgyzská republika; kyrg. Kyrgyz Respublikasy). 

  4. Viz Karlag pozn. 1.