KATALAG

KATALAG (zřejmě zkr. z rus. Kata lagerja ve významu Lagerja Kata neboli čes. Tábory Kata).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Nacházel se v povodí pravého přítoku Angary malé říčky Katy ve východní Sibiři v západní části Irkutské oblasti na hranicích Krasnojarského kraje 1. Šlo zřejmě o skupinu táborů ANGARLAGU (viz) 2.


  1. Dnes je povodí Katy navštěvováno pouze ojedinělými vodními turisty. Lesní cesty jsou zničené požáry a závaly a někdejší lesní hospodářství jsou opuštěná. 

  2. Podle bývalých vězňů z Ukrajiny v největším táboře bylo před 5 a půl tisíce vězňů. Po táborech zřejmě však již nezůstaly žádné stopy; alespoň dnešní turisté se o nich nezmiňují.