BOROVIČSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

BOROVIČSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Borovičevskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo Mstinskich gidroelektrostancij (GES); Mstinstroj.

Ve vzpomínkách některých pamětníků nazývaný: Borovičilag.

Zřízen: 24. 2. 1941.

Zrušen: 28. 6. 1941 1.

Byl podřízen: Hlavní správě táborů výstavby vodohospodářských zařízení Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej gidrotěchničeskogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavgidrostroj NKVD SSSR nebo GULGTS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severozápadě Ruska.

Správa sídlila: na východě Leningradské oblasti (dnes území Novgorodské oblasti)v městě Boroviči 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1941 18381; 15. 6. 1941 19898.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba vodních děl na řece Mstě v Borovičích, Ivanovu a Černěcku.


  1. Po útoku Německa na SSSR byla veškerá pracovní kapacita Borovičského nápravněpracovního tábora dána k dispozici 10. stavební správě Hlavní správy obranných prací Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. 10-oje Upravlenije stroitělstva Glavnogo upravlenija oboronnych rabot Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. 10-oje Upr. str-va pri GUOBR [Oboronstroj]). 

  2. V Borovičích sídlily rovněž správy: 1940─1941 Nápravněpracovního tábora a Stavby Borovičské hydroelektrárny; 1941 Nápravněpracovního tábora a 10. polní stavby Lidového komisariátu vnitra; 1949─1953 Nápravněpracovního tábora a Stavby 258 (všechny viz).