KANTAGSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 348

KANTAGSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 348 (rus. Kantagskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata [Ministěrstva] vnutrennich děl SSSR № 348 nebo zkr. lager GUVPI NKVD [MVD] SSSR № 348).

Byl zřízen koncem roku 1945 ve střední Asii v Kazachstánu (od roku 1991 samostatná Kazašská republika; kaz. Kazakhstan Respublikasy) na severu Čimkentské (dnes Jihokazachstanská) oblasti (kaz. Ongtüstik Kazakstan oblysy) v  lokalitě řeky a hornické osady Kantagi (dnes součást města Kentau v Turkistanském okrese). Umístěni v něm byli především japonští zajatci spolu se zajatými Němci a internovaní Poláci a Ukrajinci a představitelé různých národů; byli zaměstnáni v rudných dolech. Tábor je zmiňován také v záznamech z roku 1947; mnozí váleční zajatci z druhé světové války byli již postupně repatriováni ze Sovětského svazu zpět do zemí svého původu a tábor byl patrně zrušen a zbylí internovaní převedeni do „normálních“ nápravněpracovních táborů. Viz rovněž TURKISTAN.