KAMENSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR

KAMENSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (rus. Kamenskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Kamenlag.

Zřízen: 14. 5. 1953 přejmenováním STAVBY 600 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušen: 7. 1. 1954.

Obnoven: 29. 5. 1954 sloučením táborových oddělení č. 7, 8 a 9 Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Novosibirské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Novosibirskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Novosibirskoj obl.).

Znovu zrušen: 21. 5. 1955.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR) a po obnovení od 29. 5. 1954 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR); nakonec od 3. 2. 1955 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nacházel se: v západní Sibiři v Novosibirské oblasti.

Správa sídlila: v městě Novosibirsku 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 15. 5. 1953 3100; 1. 6. 1954 3984; 1. 1. 1955 3491 2; 1. 6. 1955 3183.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 600; práce v dřevozpracujícím kombinátu; výroba škvárobetonových tvárnic; práce v závodě na výrobu ocelových konstrukcí; výstavba závodu na výrobu vápenopískových cihel; krejčovská výroba; těžba dřeva.


  1. Původ názvu Kamenský ruští historici neuvádějí. Patrně byl zvolen podle umístění hlavní táborové jednotky v obci Kameň na Obi na jižním okraji Novosibirské vodní nádrže na řece Ob. 

  2. Z  toho 679 žen.