BORKI WIELKIE

BORKI WIELKIE.

Pouze jménem této obce ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) na jihovýchodním okraji Tarnopolu, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 ukr. Velyki Birky v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž po anexi polského území Sovětským svazem bylo od října 1939 do července 1941 internováno asi 1200 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Po útoku Německa na Sovětský svaz v červnu 1941 byli evakuováni do Podwoloczisky a přes Zolotonošu do STAROBĚLSKÉHO TÁBORA LIDOVÉHO KOMISARIÁTU SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (viz).


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.