BORISKIN

BORISKIN (ve významu Ključ Boriskin neboli čes. Boriskův pramen) 1.

Podle tohoto nevelkého přítoku řeky Srednikanu označují pamětníci tábor v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na východě Magadanské oblasti v dnešním Sredněkanském okresu osm kilometrů jižně od osady Srednikan (dnes Usť-Sredněkan). Tábor byl součástí SEVVOSTLAGU (viz) a vězni pracovali na zdejším zlatonosném nalezišti. Dnes je lokalita opuštěna. Viz rovněž KOLYMALAG.


  1. Pramen byl nazván podle divokého zlatokopa z prvních let dvacátého století Bari (Borisky) Šafigullina.