BORDOJ

BORDOJ.

Pouze takto nazývají pamětníci tábor na stejnojmenném ostrově na řece Aldanu na Dálném východě za severním polárním kruhem na východě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) v katastru Ynginského stanoviště (rus. Ynginskij nasleg) v Tompoském (rus. Tomponskij) okresu (jak. ulus) pět kilometrů jižně od okresního centra HANDYGY (viz). Zřejmě šlo o táborové oddělení některé blízké táborové centrály; kontingent tvořilo 250 vězňů. Viz rovněž ALDANSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR DALSTROJE a SEVVOSTLAG.