JUGORLAG

JUGORLAG (zkr. z rus. Jugorskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo 300 neboli čes. Jugorský nápravněpracovní tábor a Stavba 300).

Další oficiálně používané označení: Stroitělstvo 300.

Zřízen: 12. 3. 1941 1.

Zrušen: patrně mezi 17. 8. 1942 a 9. 1. 1943 2.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS NKVD SSSR) a od 25.7. 1941 Hlavní správě táborů železničního stavitelství Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS NKVD SSSR).

Nacházel se: na severu Ruska v Archangelské oblasti v Něněckém národnostním okruhu (dnes Něněcký autonomní okruh).

Správa sídlila: za severním polárním kruhem v osadě Chabarovo na břehu Jugorské úžiny mezi Jugorským poloostrovem a ostrovem Vajdač.

Oficiálně udávané počty vězňů: konec IV. čtvrtletí 1941 5196 3; 1. 1. 1942 5197; 1. 4. 1942 5101; 1. 8. 1942 4116; 11. 8. 1942 912; 1. 9. 1942 646; 1. 11. 1942 646.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba přístavu a loděnice v Chabarovu; stavba sněhové silnice a železniční tratě od průlivu Jugorskij Šar.


  1. Rozkaz Lidového komisariátu vnitra SSSR z 12. 3. 1941 zřídit tábor zabezpečující pracovní sílu pro stavbu přístavu a závodu v Chabarovu zřejmě však nebyl splněn. Proto byl 25. 7. 1941 vydán nový rozkaz zřídit dva tábory pro potřeby stavby chabarovského přístavu a železniční tratě mezi Vorkutou a Jugorským Šarem; druhým táborem byl Zapoljarlag (viz). 

  2. Rovněž likvidace Jugorlagu zřejmě neprobíhala podle plánu. Rozkaz ukládal ukončit práce do 27. 2. 1942 a po zahájení navigace vězně přetransportovat. Podle dochovaných dokumentů likvidační komise byla však ustavena teprve 9. 1. 1943. 

  3. V závěru IV. čtvrtletí 1941 bylo do Jugorlagu převezeno z jiných táborů 5723 vězňů a z nich 525 zemřelo. 

    Podle jiných údajů bylo v období od 15. 7. do 15. 11. 1941 do Jugorlagu přetransportováno 14000 vězňů.