BOLŠEVIK

BOLŠEVIK.

Takto označují pamětníci jeden ze skupiny pěti táborů na zlatonosných nalezištích Čaj-Urjanské báňské správy (rus. Čaj-Urjinskoje gornopromyšlennoje upravlenije nebo zkr. ČUGRU) Dalstroje v údolí řeky Čaj-Urja v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti asi 600 km severně od Magadanu v dnešním Susumanském okresu dvanáct kilometrů západně od NĚKSIKANU mezi ČKALOVOVÝM NALEZIŠTĚM a nalezištěm KOMSOMOLEC (všechny viz) 1. Patřil do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a později zřejmě do BĚRLAGU a ZAPLAGU (oba viz).


  1. Dnes hornická osada Bolševik; těžba na zdejším nalezišti stále pokračuje. 

    O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.